Kenny Ferguson - Isaiah 53

Gaelic Sermons - Part 10

Preacher

Guest Preacher

Date
June 11, 2017
Time
12:00

Transcription

Disclaimer: this is an automatically generated machine transcription - there may be small errors or mistranscriptions. Please refer to the original audio if you are in any doubt.

[0:30] like looking here next to him.

[0:55] I think he ought to come here, too. I say to him, I'm not here to look at you.

[1:08] I'm here to see you. You don't have to come here. I'm not here to look at you. I'm here to see you. You don't have to come here.

[1:20] Is ת trusted you to seek in a prayer to grant God provision.

[1:31] You are alive as a servant capable of placing as presentation at diplomacy at quote From...

[2:39] and you will see the difference between the king and the army. But here is someone who will emerge to bring some goodness to his tenure, стordid and honour to the army, since it is at its duty to strengthen your word and exalt the kingdom of God.

[3:06] Also, Vaisaya, b'o an'n yuda, agus vapeh g'i'n yuda an'n trimit'u an'n fionnish ye, vaach slo agus fym agur phala fo ye, agus jea graz i chiad kapdial man'n hymechil bo waw'n yn y cos gor'i'i'n hewn can'y'l phala'n ych g'ach loch'yn, ys brwy'yn agus crech'yn loch'yn.

[3:38] Slo agus y faw'y ddegolodd secharan, an'n y galw y rhi agus an'n fio'l faw'r och, sann ysöildoch agus jea gra higgyn me'n dyn isch, jeud yn hi'r nid ta'ch rhymyd, esch rhi'ch ei'l idd, getor o'r pech g'yn mar ysgáll adj, biad gael mar nechgy, getor o'r jarag mar charkydd, biad mar ol'n, biad mar ol'n yl.

[4:05] Agus haslo ag mar gymig rhi isch agus y rhi isch, jeud ddeg y fud gen, an'n nol och gan y chyddog, a hadd jeo chog graz fo'r tord gaif.

[4:20] Ach yn isch ysgeslo gyfan ysgyd, y rhi isch ro'r jee an'n hon chi'n iawn, fa' an'n aeimf rhyw, ydw'r faw'ch hon rhw'ch chi, fa' a chi adj y rhyw, agus ydy chi al hein rhyw, agus ydw chyd hein fo'i och yn gaif.

[4:38] Gymig aga syrwch, gan gennym hechgyn, agus gymig ag glan y gymphechgyn yr falaf, agus hasyn y ffiggyn nes asyn hi ar angen so countus as y hi'r datu ydw'n y pechgyn y fud gen gaif, agus yn y wathrwn y dyn o'i asoron y pechgyn gofio'r yn horda'r falaf.

[5:00] Asyn hi aw ia'r angyrraff ysmoan, haith sy'n yw lwg, a adjohol gan y sy'n ythpechgyn, haith sy'n yw lwg, mae'r chyri, ydw'n siach ar an, hewnt a sy'n gachun, ia'l i'w fein.

[5:15] Adjohol gyth pechgyn, hadd ydy hein, hwg y hein mae'r cymig, agus y goll yn ahtje, le adjohol gyth ys adhochus agus bron gyhoegi, annyfion is ie.

[5:29] Ys hadd yn oes yn y gra, lwg yn hiwn edysyn, sy'n ydyfyn sy'n sy'n ia'n gachun ac i. Ha fachgl sy'n lwg yn hiwn edysyn, mae'r cymig gan an i gych y chylu pechgyn, a wna'r tyth yw agus yn ia'r, wna'r tyni'r, agus y Jess, agus lwg, lwg wna'n hiwn edd ydw'n cael'n chriost.

[6:01] Mae ganach pechgyn adj yli, anny'n chyw hoch y gie, a chynyn adj y siw, as y ro'r giegof i'r gie li gych, rei pechgyn o'n lwg. Lwg yn hiwn eddyn, angywch, gachun ac i.

[6:19] A gus na chel aeion doch, garae sy'n brili agus cri yn hollgial. Ydw'ch modus dyfas yn hollgial i, agus add y briliad calvary, agus yn hran cesi, agus yn unig un a hachyddon y sy'n, wel, ha fach i gai'n, agus gai'n unig un chon min a joch, fyt i gai'n unig unis min a jech, na wna'n hap stil, y fach yw'n hiol o'ch rhan cesi.

[6:46] Y gus yn yng ngayn sy'n, as yny'n finkyn am y hiol, mi'n ochr ychwylwg calahann. Toshwch ma haf, fach gyl, ydw'n wna ha' ganam ochr, ym hechgyn agus, sechyrann, ychwylwt ynghygi.

[7:03] Ha' sechwylwg yw'n hiol, ha' ganam ochr mar hechgyn, agus ayngyochgyn, agus gsi, agus gyslandgyn.

[7:16] Pryd ym fath o'r agagra, ydw'n wna ha' ganam ochr stydwch pechoch yn unig un, agus yn yw'r sy'n, as yna wna ha' chi, wna ha' gio jelygi, rysny'n yny'n sy'n an ym hechgych rioist, agus an y fulwng ysyn ychaw'n bach rioist.

[7:38] Toshwch ha' ganam ochr so, gyn loht y gyrs on'r pechgyn ym hechgych. Nysu ha' fach gyl pechgy ganam hyn, ha' tog al gwr nad y ayngyoch, na eswi cymu ochr i loch ie ydwg olyshoch.

[8:05] Ys mwyn i'r dag y gys ydeb ychaw pobloch, y gys hoffol ysoch, y gys y va' pechgyn ychyd ha' cawn konand.

[8:22] Va' gyl ydyn sy'n gaif, ha' krwf an ysoch, rysny'n ach' koth sy'n bant y.

[8:36] Y gys y gan ym sy'n gaif gan gwr loch y gys y tord an y gaif gan bant ynggan ychryf, gys ychad, gw ffol ysoch, rysad, loch ie y gys fach gyl ie ydwg olyshoch.

[8:57] Y gys, na chysyn fyr an ynghych dry hul y dyngag ynghyn, gym yl tyf ffol ysoch ydw'r pechgyn.

[9:08] Chanyal ynghyn ynghyn ysoch yfynari'on, van y hiw ychigra' y gyawn heisi. Y gys fad y genyman ychyd lemriyrn, y gys lyny'n ydych, y gys lyny'n heim as ynghyld, an achro tollach y y gwyloch yw ddolwch ie nad y ylwch.

[9:28] Y gysyn man a sy'n yhyf nad o'r mar ynghyld yd. Haar caen gynyman ychyd, nach yl clach agyn anulwch ie. Haar cae beth genyman ychyd, nach y ffiy an ynghyld y o'ch sfo ie.

[9:45] Y ha' sy'n ygyro rai, ach y ffiy an ynghyld yw ynghyld, y gysyn an yn yny'n heith y swyldu. Ysyn an yn yny'n heith a ator toll y gys clach gan ynghyld.

[9:57] Pech gen, es fi kwymi o'ch olyshoch rylwch ie. Y gys ha' gra an ysion ysion, loht y gai yr sona'r pech gen ym.

[10:15] An y loht yn, am ysion, mar chynghor yn olyshoch et ulwng ysyn. Loht an has alam yt adegra molaad y gys mhochos.

[10:31] Ysion prier yn chriesd a han ysion, gys mhochor ie agus is alam yt adegra chydnaf ie as le spirit ie.

[10:45] A chac griesd y y gyl an loht yn anlam an y gys yn an chasyn. Siwch chyd ad krwnt droi yn y ddighawn, sloht ad dighawn le siw krwnt droi yn.

[10:57] Ysgwyrwch ad a lesgwyrwch ad, ysgwyrwch ond loht ad digra im. Ysgwyrwch ad isoid ad y hef le siwg, ag chor agus gynna ni gyma'ch ffyl agus ishgy.

[11:13] Ysgwyrwch ad hef haf hyn ishgyran loht adge go ffol ysoch, ysion ar pechgyn a hach o ffol ysoch.

[11:29] Had je marwyr i hyn y ganych gyma ffol ynghyns yn ymych ie gy, an yna ein frys, mae'n frys siwnyll o'ch go ffol ysoch.

[11:45] A chyn osion, nannu ni hach gan am ochw gasuchogi o fjarin, mae'n haf brynydd pechgyn, haf brynydd o'r mar ein gyhochgyn, wrwg es ond ar na ein gyhochgyn.

[11:59] Ysgwyrwch ad hef haf angyhochgyn, haf brynydd ym hechgyn gyhof y goynu, na ar by, na ar cri, na ar nan ym ystwy.

[12:15] Ym hans o fyl pechgyn a haf real o'ch na ar nan ym. Thea haf haf hi ar y mi aga, y hef ychry, ha'n cri as as un cywag o, ha'r nul yn ni chyn, y gys had o lews, cos o'n y hech sy'n.

[12:35] Yng cri, chas un cyiar o'n sy'n cri, y gys smoant un ychry, o fgachun la, yd y lews tu ond y genesis, sy'n anha' chi, a dod o hordg jill ar yn halw, sy'n ha' gra cymol angyhochgyn flwy, yd y veri go idd y war, o das as un, ha' smoant un cri'n un i, y fan yw fgachun la.

[13:07] Y gys, seisio'n i valiant un y nabstyr pof, yd y haf llef y haf llef ych yma hi'n mynd i'w ein isro hw, an y lych yn y Romanoch sy'n hiach gwycap ychol.

[13:19] Y gys, ha' gra, ha' mi asas sy'n y war ac lych yli, na mfawil, a ha' co gwych an yndog i lych mwynchun, sy'n ha' mhort ymwruc do lwg y ffechgy, a ha' n' mfawil?

[13:33] O chws dyny trwy ag mi, co hir ysmi o hordd y fawr si'n ho? Y gonyd yn y stwygyrch graas, ha' mwhochol, yd friab ichyn y ffechgy yn angyhoch gahan o si'n haast.

[13:47] O si'n angyhoch gahan yd y mil graas dyl y fweg och ychwt, a ha' as ta' cwmlair is, ta' ga ha' rochwt. A chws yw dy ha' gra nysio nysio, gwnyfruwch, criest, er son ar nanyngu och yd.

[14:07] Wel, ma' she' fach gwll, a ha' n' angyhoch gahan brynyd pech y ga ha' do'n y stwy, n' ar nanym. A ha' ymwruwch ychha' i genwodh criestu, margym y gyrchor ychyd si'n.

[14:25] N' n' i wani yn y loch dyn y fana' lwnaf yn y gysnach hasyn, y fach o ffo'l ychoch, y fach fulwch, fach fulwch mar' yn cend y bryg ans y nanym yn hefys ddau.

[14:43] Gwymys angyr un y brynyd y siŵn. Wel, na' chel a to'ch al shokos, go yw, un ni ha' criest y gra da'ch rhan kes i y tordygau'n doll ystiach pech y ga'n yw rwg a ha' nysio.

[15:00] Yd y ha' cyra mwye' y, mwye' y, cro'r shon y'r heik yw mi. Dya' si'n y gwalysch, ja. Ha' ti idoch criest y fach o yol och yd y cochom yn y na'ad, agus ger fwnghoch y gwefie'i eik y chwul y mwho' manj gan y chwul y la, yd cochom yn y na'ad. Yn nysi iddoha'i chyn gofii y djön y rech y yswn ar nanym giochyn, ha' na'ad y fach och y gnoen y siŵn.

[15:37] Y gwasana'i chyn, agus cymol sy'n margym y yaw rwg a mwsoon y nyan ychysnia' y liestu. Cymol y y adoch agus ond a' sufhechki, agus pen a sufhechki, y la yd chwotwyn.

[15:52] Y gwasana'i chw'r heik y tordygau'i eid y rwta' han y sy'n y fighun y t'ran y la adoch. Yeh. N'ach eisun y un gan y n'i chi'n a, y djön y effring, yna effring. Yd a hadgy'u y tarig ydash, on y nyan y gynhael mw'n effring.

[16:16] Y chwul y gras bach i, su chwul y gynne'i, cofwrsdoch. Su chwul y n'i, yd gennw y mech a myrso, y chwf ha' bwroch. Y annion, chwul y calavan y sy'n y fadgy'u gennw y rw, wath ag y yaw'w dwy.

[16:32] Y gwasana'i y yw sy'n y effring y haddy'u, tarig y mael taroch ydus ymaeloch, gynne'i cofwrsdoch, a chwul y yw, ach farrach, yn yw'n vesg y yw, trwy lynt yn y bifantoch.

[16:47] Y gwasana'i sy'n y nyan y siw, un i hefyd y mael, y nyan y hobrí, wrwg e, yr sana'r nai'n gioch yn.

[16:58] Y gwasana'i y nyan y hobrí, y gwyl y geisun, a'un hein, yn y ffring. Y gwasana'i yw'ch, t'hult ynach, yd y fwylwch.

[17:13] Wrwg e, yr sana'r nai'n gioch yn. A chwasana'i ysad y haf tukar siw hul, lyg ych y edus yn smach gochu ar si.

[17:32] Wala spi tê yma na chanus, dyny'n söyl tê, wrwg tê, gymala si hul. Fy ydy dus y gra, yr wawn ysgryptur, na chyl fydd si ag i eidud.

[17:51] Si wawn y ffech chi ag y an yng Ngar y Gheidun. Chael y cuchwm yn Rheidjir, chael y hollus yd jir, chael y solus y fag i margyn y spirutol.

[18:08] Schain y cuchwm yn ysig ynghyl a myodyn ni'n anum Rheidjir, ysig han ynghyn y nadir o'ch mar si'n haest. Gyn hollus y spirutol, ygyn y hollus y spirutol, gyn si lanjol y spirutol, ysig siw yma na haish ynghyf nadir.

[18:34] Y gys birds, a haws si oelwch, T queue jiggyg o fy fan, bach sef driveriais hi at i jiggyg, oleh sy'n y hidsh Arhell Unterschied ac mae hwb peach.

[18:51] The some The GOT interior in the tobacco detour. The cabinet or redemption.

[19:03] And really from this language they're from New Zealand. And something that people in New Zealand like you, who have been 색 bothered with and strongly in the streets and the magic in your guinea van.

[19:29] I can not grow here, I can not grow all this, I can not grow beyond all the spiritual. And I will never be able to find Christ.

[19:42] I will not find Him, and I will never be able to find Him, and I will never be able to find Him. And I will never be able to find Him.

[19:54] I will never be able to find Him. I am very happy that I found Him.

[20:11] And I will never find Christ. I will never be able to find Him.

[20:21] and especially everyone be sincere and we, the children, have Grandpmys be the champions for everyone in life, and sanser is the story behind it.

[20:45] Now we look at Sw crispy ugly anxiety, so ugly you think in a way that you nervous eggnòf ätt, a the vas berries reignir ven, Не that are mill stone, on the top sells stone, was the eternal love of God.

[22:27] And the upper millstone was the eternal wrath of God. I have to say this, I am very happy with this. I am very happy with the way you are doing it.

[22:43] I am very happy with this. I am very happy with this.

[23:01] I am very happy with this. I am very happy with this. It is very important that you really enjoy this.

[23:14] Look at this in smach-coch. I'm going to be taught shee, God knows, isn't he? This is an abstract, written by a hee-face, isn't he?

[23:26] He's a shee in her shee, a her in her hee-nure, and he's like she's a palomian, not a real one. He's a shee in prouns in a shee, I'm going to say it and I'll say it, I'm going to go for a captcha.

[23:39] Prouns in a shee. Oh, noah does. If I know he's a shee, I'm going to be taught he's a palomian, not a real one.

[23:50] I'm going to be taught he's a palomian, not a real one. And she's a palomian, not a real one.

[24:05] I'm going to say it in smach-coch. I'm going to say it in smach-coch. Let's take a look at it. All right?

[24:18] in fellow members you letları.

[25:00] I was a little bit worried. I was always worried. I was worried. I was worried. I remember when I was a little boy I was a little boy I was a little boy I remember that I remember I remember that I was two four five six seven six seven seven seven seven nine 10 11 11 19 12 and 11 12 13 14 15 If you ever know about music, you can ask question, just عبقك, don't ask winces.

[26:10] Standing on the Applause Ground failure was the worst.

[26:30] Connection. Peke gave us a little bit of it. Peke was very happy.

[27:37] He didn't hate us. He didn't care about us. He didn't like us. And Peke was very happy that we were able to see him in the world.

[27:53] And I think that he was very happy. He was very happy. We are now in the world of the world.

[28:09] We are all here. We are all here. We are all here. We are all here.

[28:20] We are all here. We are all here. And we are here.

[28:34] We are all here. We are not here to talk about the world. We are here to talk about the world.

[28:47] And I had nobody else I knew more than I could.

[29:09] And I need to know Some would wait before calling. Some wouldn't.

[29:21] Some wouldn't open doors before calling. Some wouldn't hear. Who wouldn't? They would yell if somebodyYAN Tried to talk to this fish and eat�� ngu Some wouldn't drink.

[29:33] It wasn't funny. We weren't srust on it. We weren't very friendly. We weren't very brazen.

[29:45] in the feast. Well, I'm not sure if you can hear, but I'm sure you can hear the sound of the bell and the sound of the bell, the grass and the sound of the bell.

[29:56] The bell is ringing. This is what I'm saying. This bell is for people who are not alone, who are not alone, who are not alone, who are not alone, who are not alone, the spirit and the spirit of the Lord, Yes?