Tre Chreidimh (By Faith)

Gaelic Sermons - Part 25

Date
Nov. 11, 2018
Time
18:00

Transcription

Disclaimer: this is an automatically generated machine transcription - there may be small errors or mistranscriptions. Please refer to the original audio if you are in any doubt.

[0:30] t' Momo Zeocal, jew mucho I think you have a vision of the world.

[5:12] Today, I think it is important to have a vision of the world. If you look at it, you can see that it is not a dream.

[5:23] It is not a dream. If you look at it, you can see that it is not a dream. It is not a dream, but it is a dream.

[5:34] You can see that it is a dream. How do you know that the ten thousand lives have neded from ten thousand evils?

[5:52] They were ten thousand years ago. Ten thousand years ago. But what his trials are on a larger level is described here, again he is speaking, I will just add, he learned that these are GTs GTs, some gavir se fechken in nye syun a han jo ekshanaach.

[7:03] Komus id o horto gynh yw ho fechken in nye han jo ekshanaach. S konus haw dalwinech, ei gan, iddea go alachd yw an y mehe gynh ysyn hulohan ysso.

[7:19] Ddea righ o alachd yw, nid a dyn ydol fogorach ydus gosans. I dadewn ydyn ydyn ymach as a righ a gathroad, righ a gur, na che mawi han ym, na che ruth yn jo ekshanaach, a hakope dhan ysso.

[7:36] Na chel a komus dahul, ekin na moach yw yi ytel, a hape dhan ym nid yw yl ysso, gafad ychiya. Ysso ytel, yndw worshyn han ym.

[7:47] Yg ysso sy'n ruth a hagra han ysso. Yg ysso, chan yla sy'n ydw hodg gain, han ym le ar teol, na a dara chae yn, na tron y chlwgan a han ysso.

[8:00] Na tron chlwgan ysensys a gyn, me'n chan ysso. A chor, chi'n hwc yn han, har, rhiach, har, crioch yn, rhiach gynynny, siach i yw ysso i chi.

[8:15] Yg ysso sy'n yno i fawr i fawr i ffechgynnau, nid yw dda. Kit asa sy'n yny gynynny i gara ag yw gyn ahad gen, gyn gyst y clon i gen.

[8:26] Mae yng ngawin achai, mae yng ngawin achai. Wyl si'n fachgyll a chiyol achai gan ysso yn ym, ha' hwot asa sy'n manor o'r lir, ach sy'n chiyol achai gan ahad gyll sy'n hwot elia llir, is this.

[8:39] Si'n, ha' tur adoryal ychiyl, edrych hwst ymwyr siwna. Gwasa, han siw a hwt a han y gen, ffot yw fy mwy nycdi ychyn, yw sy'n gaw ach gyll an y meh yw nynynyny sy'n ychyn, yw sy'n haf iach ar y yng ngynynyny sy'n, is ond gynyng achat sy'n chiyol achai gan y hep ydym.

[8:58] Yw sy'n ffechgynnyny achai, rwad gofio ydi fyyr yn achai, trey opeth. Chai rynny'n iddi ar y sydd sy'n, sondu iei mwysad yw ydi fyyr yn achai, sondu chusbaid, a ha han ysso, susbaid gan ym, yny han ysso.

[9:13] Susbaid, yw kusha han ysso. Dde ha susbaid gan ysso, chi yw lachig, as chi yw lachig yn yny, rwda 6 yw 4. Rwda 6 yw 4 yw rwda ha sy'n rwych gynyng.

[9:26] Stasis as yw an yna, ha chi yw lachig, rwda ha 6 yw sy'n hybw, re'n ychyn, yw chi yw lachig, mae'n cyllte 4.

[9:37] Dde foundation, mae'n gan ychyn, dde bwn ad y ha an ysso. Yw chi sy'n fel y byllad dod ddod o anum, na chael bwn ahjela'n y gos y fi agai, ach cythiast.

[9:50] Sioru gan ym, sioru lledwrak ychyddi, yw yslo, un i rygi'r hagi ori sioru ni an. Nid o'i an ymrish na title geedsahaid hyn, ydy sond y gachain, a dy hokul ychyn yn ymwysyn, a sy'n la, tis, slach tyhna hath, tath ydy ni anum y mach morsyn, ysso, gan me doch ysahaid sy'n, anusyn, gan me 6 ychyt, rwt t'hurt ad, ko' chi an ychyn, rysyn bopu.

[10:20] Ychyn anum, ni si'n, ha, yda, te'n ychyt ychyn, mae'n ha, si'n ychyn agar, ychyt ychyn, yw elchyt anum, ach ymrwt anach y gawar, ma' scyth ychyn agar, ymrwt anach y gawar.

[10:34] Ychyn anum, ychyn ychyt ychyn, sy'n ychyn yn ychyn ychyt, ychyn yn ychyt, the gift of God. Ychyn yn ychyt, a hath o'r cyhein.

[10:48] Ychyn sy'n ychyt agar anum, ychyt yn ychyt ychyt ydyn ni yw'r bach ychyt, ydyn ni garr ochy, noid bë, greu, greu, greu, greu, greu, ach cyn ychyt anum ychyt anum ychyt, a ychyt ychyt leata ko ychyt ychyt anum, ach sy'n ychyt anum, ach ychyt ychyt ychyt ychyt, hounsd convey

[16:02] He then arrived here, this is where he was heading, this is where he was going. This is where his dad, Mark blah blah blah, when at first he saw a man off, and he know from the beginning that he was gone.

[19:22] sabres, sonus, shihia, fosh, kouski, fulcala, fiochon, and the other one.

[19:40] Harri, she's a scholar, she's a science, a mercury, she's a gold-rich man, come's back again, come back again, and that's about it.

[19:56] but that was just the before rushin horns quite today spice and wine artifact tchin Uta But we love tea sat Drink These are all they liked prayer after roughly thirty days we died it fell the Ital przedsiębiorinform s holi

[22:07] It's good. Now, it's good to be so. I do it. I do it. I do it fine and all of them. I should have done it more.

[22:19] I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I'm a first-hand chemist. I don't know.

[22:31] I don't know. I don't know. I'm not even familiar with the subject. I went to Iceland first lift to � taught avant dim, señoram over ar hö styling, I want to say, Charmytio.

[22:45] I'd go to math. I grew up m conteúdo. I know it. In short, Try I don't know any teach This solar system with r he It's one Between There's cuarto r But, But, We have to be ah, flera traded you did f Yes.

[23:01] Hello, Hello. a up

[26:52] With my drawingäänn, to base on my ecology, L zitar I think it is suitable for us to get started. I love it so much!rock make a great circle about it, whatever the problem, but I chances to see it i dont want depression!

[27:16] i i want to cóca The will.

[27:29] The will. The will.

[27:40] The will. The will. The will.

[27:52] The will. The will.

[28:12] The will. The will.

[28:32] The will. The will.

[28:52] The will. The will.

[29:12] The will. The will.

[29:32] The will. The will.

[29:52] The will. The will.

[30:12] The will. The will.

[30:32] The will. The will.

[30:52] The will. The will.

[31:12] The will. The will.

[31:32] The will. The will.

[31:52] The will. The will.

[32:12] The will. The will.

[32:32] The will. The will.

[32:52] The will. The will.

[33:12] The will. The will.

[33:32] The will. The will.

[33:52] The will. The will.

[34:12] The will. The will.

[34:32] The will. The will.

[34:52] The will. The will.

[35:12] The will. The will.

[35:32] The will. The will.

[35:52] The will. The will.

[36:12] The will. The will.

[36:32] The will. The will.

[36:52] The will. The will.

[37:12] The will. The will.

[37:52] The will. The will.

[38:12] The will. The will.

[38:32] The will. The will.

[38:52] The will. The will.

[39:12] The will. The will.

[39:32] The will. The will.

[39:52] The will. The will.

[40:12] The will. The will.

[40:32] The will. The will.

[40:50] The will.