Calum Macdonald Salm 51

Communions March 2016 - Part 1

Sermon Image
Preacher

Guest Preacher

Date
March 3, 2016
Time
19:30

Transcription

Disclaimer: this is an automatically generated machine transcription - there may be small errors or mistranscriptions. Please refer to the original audio if you are in any doubt.

[0:30] Korean ins everywhere. And also, I'm not seeing spirits and seals in here.

[0:41] Korean ins everywhere. In my opinion, sitting here, at a corner...

[0:53] ...I wonder if you think this is a place I visit in villages? Kaharaj, kanin sin, mashe krach fach honat.

[1:06] Dige sinnaf arasanum wil mikra sin, sheke wil mi smunyechuk masha, mashe krach fach honat, hapuk an hi alas agad taru fechuk.

[1:19] Dige sinnaf hapuk an hi alas agad taru fechuk. Kaharaj, pechuk haad dei hul hein. Hau, o da haru ki iawn si, kahedon gan y script ar y hadion y fymarag, yr efechuk, yr siol cretaur yn pechuk.

[1:39] Sin y fhen ysrychi'n, a haiclu cretaur yn hanesun anol ar agre pechuk iawn. Y gus, nid yw si'n isioid nesalamin, kud ja haalamin an, haa cord y grun, y cal y fawin i fi granach, mi'n hyllet y cord ar un i barach y ffyniala.

[1:59] Script ar gyllir, si'n hawn o fachgl y spirit, fachgl y hir iachgl y si spirit, sa bo llor hien esusgo, llor yn hajb yn ych.

[2:10] Hannu yw drus acu, hannu barntus acu, ar ni araps y chydawn, ond si'n fachgl y chru hyn a hann, kusia ma lan.

[2:21] A channu isioid y granach y cord y gach un, a'n y coedyn gan y script ar y barach y'r coedyn dill. Y gus, channu isioid y mil y ciasg yng nghi fi ma'r siwn, na'n achel.

[2:33] A ch'us yna ma'n y haal, y gus, nid yw i gach an nesalamin, y kud y gyn nesalamin, a barach cord y gach un, os yna bryr yn ahas nesalamin y siwn, nid yw ag yw dy gaf i, nid ha'n gyn y gaf yng nghi fi an y ganyn nesalamin, nid yw ychyn ach nath ar och.

[2:51] Y gus, nid yw i gach an yn halamsu, syl y meik yl cart y gach un, os yn halamsu, pwnna ha'n fenus rochol, y ganyn y uttiri ac yn halam.

[3:04] Y gus, ha'n labort, phwt y dy gra, le labort y chri, y gus, ag un siw, ma'n y ha'n farach un, an y la'r agri pech coch an, sa'n gyn siw, ma'n y ha'n ciorn yr salus och ychyd yr sy'n gaf, y gus, nid fenus roi chi'n yw ag yw ma'n y fadgiau ag a chygysg.

[3:30] Snyr yw si'n iddol ystiach gan y script ar siwn, nid yw si'n y siw un, y bof yw eich spiridol, y osyn si'n hyn, mae'r cymateig, gan yn halam i apri un iddol, ychyd ar si'n hyn. Y osyn si'n hyn y gra, siw, siw, mees rochol sy'n, meen ys rochol, siw, ma'n y ha'n mys ychyd arach un.

[3:58] Nid yw, cwyd adrish yn halamsu, haf ysag y dy gyfel, yn halam y gyd i ma'ch asywych ysachor ychyd. A ti agad yn hiw ag yr un sydd, a dal y hulwtyn y goa lyf sy'n hychydol, hanes o'r hyn halam, ond ha'n hychydol, t'f ats y sy'n tych sy'n y ychgyn ysysbyrid, si'n hanach ro'n tehanig ysdio i, gan yn halam y fyrwch y rhef.

[4:24] A chan hychydol ychyn sydd, donard ar cyll, salam y dae fi, nid y hanig, na hwn yn ffai, da y yw sydd, yn y y ychyd ag fwy ag, pa thysyi pa.

[4:39] Siw neswych ychyn, ma' faswn y gyd i chi, salam. Smyhau yswn ffais cynghwytoch y fia gyda'r, de allwn i chi o loch y ffud, dwi'n siw neswych y gyd y tîn, sannu cyfwyl y yw y loch y ryswn, dar a llawr salam yw'n sannu captur gyd yw ysyn hres captur gyd, a hwn y mwysoch, nid yw'n ymwysoch, gan y mwysoch, a hwn y mwysoch, lle fwy gwyf tein am y sy'n ynghych trwy, gyw heim o la.

[5:09] Fy hwn y hwyd i chi mes, gyw gyd y fco yw, gan ynghylch yn talams ym machas y siw. Fy hwn ysyn, a sgrwp dargi sy'n gwy, lle cynghwynt, y gyd y siw ychwyth arna hwt gan y siw.

[5:27] Niach ma fyl y talams yw y bry, daib i, ysgrif yn halam, a nid cyllid y ordn y rhi, sannu hwch y captur gyd yw gyny sy'n hawy debyg, a s'hwch y garyf, ychyn gynt ar ein daib i yn i fachiasht an yn syl y fynhyrny, ychyn nacht o'ch lwyne, o'n y hwll y n'i chyf y gany aga, re yw y va chyn y fethu.

[6:00] Siw y chysg ysgrwp dargi, a chan y las dat an y siw, ach y fany an yn kus yw rhi a yn hytywch.

[6:11] Siw y chysg ysgrwp darg, mae un yn iach ysgrif yn halams yw. An y siw lwg ychryf hyn, sy'n iach hwll y car gyma, ach y fany an y siw.

[6:24] Phech gyd y siw, siwnt ych ar gymore, fag ynddoch, fag yw yldrannus, fag ynddoch, fag yw mwst, pech gyn yli yw an y loib, ach y nes yw, nir y lefys dyn halams yw, hw y gael lefys yw'r sonkymwyw tic siw, ych a be fany, gyda ni yw an y daib i y fethu.

[6:56] Hw y lefys yw y gysyw yw tic siw sy'n, ach yw kudwch, a gyw llef yw gyn halam, yw'r sonkymwy fethu said, gyw'r wak ynddoch, mar fech gwch, ach gyre pech gwch ynddoch ych an raniadwch ys, yw ych asyn, na chwyd yn kudr ym mwg gan ynghych ysg, chy bann y son rwysg y gdaib i, yw ys o holl an syw ys ys son fana dr, ych a'yn halams ysgriw y gydr.

[7:28] Chy bann y gydw kudw gynyw, a'yn iawn mwso had tar i gade hwch y heil, yw ys had a falach gyn ddwlig yr ys son heil, yw ys had y gynyw feyn i i ysgriw mar cymyg, yw ys had y gywri y fyr yn i ysgriw, a'n mes gyrysio mar cymyg y mynd trof y latawg en glannu, gy ysgrych y mynd i me y glannu y tron yn i ysgriw gan an ysgriw.

[7:51] Chyn ysgriw yn y fyr ysgwnaf yw ysgwnaf yw y taib i, y cwnybriwyr yn syr i chael ydych, a cwnybriwyr yn syr i chael y mar fech gwych, y genys rych y bwyd i chymt, a'ch yw hwch jeu ychli y gofai feind mehanus, y gys y gobrych jeu as y wechag y gael hord gan y nath gychannu ysgwnaf.

[8:19] Chyn y cwydw i'r jaryn sylhoryst, chael nôr yw'r jaryn sylhoryst, a'ch ym biach gwych o goryn, gan y fys nex yw ysgwnaf haswn hala. Ychydig y ryn jaryn sylhoryst.

[8:31] A'ch ym gywri trirwt yn y holl gael, y ryn jaryn sylhoryst. Toshoch, a syniwch yw y trys sylhoryst yw marwwni, rwwni rygyrwch.

[8:48] Ychys, toshoch, a syniwch eich gyn ôn i haf frygyrwch, wwn y haf niem y hynny, a chadian yw yn ôn i rovor.

[9:00] A i frygyrwch, wwn y haf niem y hynny y hyr rovor. Hann ôn i frygyrwch, a syna yn y hat, wwn y haf ni haf frygyrd y ffem y hynny, haath oly iawn yna hwn i nath y syl, as yw y frygyrd a ond yr hun.

[9:24] Hann ôn i frygyrwch, a chysan tyn. Hath o'l chon ychryf i ar, lynyd o'n ôn i, lynyd o'n i ar anny'i, lynyd o'n i atioch ychwych, ychys, sy'n gyn yna hwn i atioch ychart ychartol, yr sôn coedden. Y gysyn hresrwt y hakenion y sôn, haf o'n ffynch gyn, y frygyrd, a hynny'n ôn i syl y maen nhw'n hwn i yl y gallor, haf o'n ffynch gyn gyda laeth gael i gwych, rydych chi'n tyfwn i os gan y fechcoch, as yna ddaw i yn nôr yn cael cynt y pechcoch y fyrd gael i gwych yr sôn y chynt asyw y hort yr falf.

[10:03] Rydych chi'n rwyd yn syl yma, sy'n mynd i'n syl yma, sy'n mynd i'n plis am i ceint ychach, gyfo'r siw hwyl iol ochr yn halam asyw, y gys, gyfyllus ac gyfo'r chwyl o cael am i ddaw'r ar y fif, y gys, mas celt mi a chad yn a cael yr ychlo'n gen i rhiisd, s'chad yn a cael yr ffyachcoch y rhiisd.

[10:24] Fy ffocol ar ams ymarchiara mwn i chi, sôn i'n lael ag o gyfer cael y gwych ar am yn ôch, y bydd yng nghael yn y fys y gys, gyfo'r chwyl sy'n siarama'n i mas i eistio chwych anys dduris, y gys, a y gys, gyfo'r chwyl sy'n siarama'n y gys, gan y dy shewb yd yn ychyn iaith.

[10:43] A chad i gac arnes ddaw'n y nany yn ychyn hi'n, sy'n han y siarama'n iaith rhywd y ffscor y ffegu'r, y tro yn y nyan ychyn, chon ychry, sy'r y yw a chon ychry, a chadol chon y casyn sy'n chon y lawan sy'n heg.

[11:00] Smyn yl sy'n yw cwyddi sy'n halam, a sy'n sylwch y gwyri sy'n porig, a sy'n sy'n droch chon horychol, a sy'n yw cwyddi sy'n halam, yr sôn ffengyn, cael chi'n nod, nod ar smuant sy'n siw, rywch gyda'r y gylwau.

[11:16] A le hi yt rywd y hagynyd ysio, hagyn i, rywch gyda'r hanon i ffriggor o chwyddi a ffemyn gymore, kyst yw tein, yr anionon i sy'r rhef, llefyn i ar ei, krwch i anyn krí, krwch i anyn krí glan, a'n yw ag i'ch spyrid casht yn hybus do'i, yr anionon i sy'n, mae'r anionon i gyso'n yr anion i fi, a sef tan y brir yn sannu choddiol ochr, y gys, ha'n ymwch un ar am i dynnu'r wwn i, gymy'n mynd i'ch lech gyfyn i'r anion, yr sôn yw i, dynnu'r wwn i casht, gymy'n oni ffriggor o chwyddi.

[12:02] Ffriggor o chwas un hi, as yw yw yw, yw yw, lleon y glifir i'r anion, yw yw sannu'r anion sy'n, haith fer yst caen y choghwara.

[12:15] Gia krwch i anyn krí y glan, a nw ag i spirit casht yn hyfys do'i, ffony a sy'n yw'n oni sy'n gymatric. A chdi a sy'n i giori, a ni'n cael ca' ar yr un i ordus sy'n y fiacu, a chdi a sy'n i giori, nir a sy'n i gwr un i ordus sy'n yngheil, dey fadaf i giori.

[12:37] Dey aws mewn i chy fadaf i giori. Fy el ffemwnt y gwrch ond yn hala, y gys, biacu'ch yn y rodyn anhala me'n gra. Rodyn a ganam o chogh sy'n hala me han o'i so.

[12:50] Ha bryn, yr môch o gyfieicu yr cyntaf fershwntu. Yg ys, ha, cyntaf a geidh i ymach, as sy'n ffechgychia, anyn nwg i ie.

[13:10] Felly, farchu ia'r clachu. Nw fwy hyn, mae'n haf agwt i gynganam o chogh. Gyfer sior sy'n pechgyn, nw pechgyn.

[13:28] Lochgyn, pechgyn, eswntis, e'u cystun. Ha, m'r cynghwy a bryn, dych ychryfiau'r yw ys y gra, a'n ychryfiau'r ham i'n gyryd.

[13:43] Chryw hef, ham i'r oldasun yr ylo'i na haf, mw'r ar y arig na chywt, mi'r oldasun yr, chryw hef, ham i'r cws i'r maelochgyn, ham i'r codi sy'n llo'i ffechgy.

[13:57] Yn gystusun, ychach un yr ylefstw ycharyng, a'n ys yn charyng, a'n agrad, dyg i ddwy ffein y ffaen, ffechgych mi.

[14:09] Mi'n eibann i'r dyfyr hi o os y ffechgyn, a chysgion y chlwcal, gyda e pech y gahananynoge i ychryfiau'r. Sgyfyl y chlwpetch gyda torsoch y ganaesun, sy'n y farafyl yn othg, gyda yn ynoge i ychryfiau ar y haf, a'n gys, siw farafyl eisun ffaenach gyna hein, y bwloch y rhehar o chyw.

[14:35] Siw gyfyl a mwochol y rheysio, a'n hein. Waleg y tu g'r ales a'it, dod raschun y halam, sy'n ati asnug edich yn halam, a'w gra, waleg aefi, fechgych y su, fechgych yno i bath siwpa, fa ffechgych yno i y rhehar, fechgych yno i yswyaer, fawna dy rheer israel, sy'n ati wail y mach, gof i cown yn sloeg yr larkoci, gyda hi wain gynhoi, fechgych yw anau nwg i dy gyd, gof i marry, gof i rheo chych harisio, fechgych yw, yno i nidwn yswn.

[15:25] Sadaf i anna siwp, brun i'r pechgych, yno i ychryfiau. Dwlait, dwi'n mynd i'r smooniwch yw gan y do i'r pechgych, yw i'n sagrar i sien och wel, a smooniwch yw mynd i'r pechgych, mae'n rhod farsu, mae'n rhod, nach yw'r bwodd agar am hein, mae hami nyn specific me'n y canys i as ychain gyll, mae'n elmys y cana moch ywch i'n agar am gymswm hir i'ch yw, a mi gwel siach iddo, yw i'n amaloch i'n as pechgyn ha' cwmwnt, pechgyn a mor anny'n pechgoch, yw i'n amoroch anny'n pechgoch, a nil a fadda'i'n choddon, a nil a ond o'ch pechgyn cwmwnt, a nil a ond o'ch pechgyn ha'l i'n ffordd, ymysgwun yw, s'y nid o'n amaloch yw moso, a mi do'l faloch.

[16:25] Dwlait, di siwna daib i'r djanu. Siwna a'a co-poritir ga daib i. Si'e buwau ym o'ch ych a hagi, urn y pechgyn, yw hw'n gan y nathia so, y gwsg yl tarysga, ur o'l cwg ysach a gw'n ataroch.

[16:45] A graa dyw i, dyw i fain, yw i'n te'l fechgych mi cw'n traw. Nere o'u llef y gynno so, a natioch ych ych ych a hagi, ha'u llef ych ma'i'n cwg yngh a ha' tix yw, a ha' tix yw, gw'n fw'r n'y pechgyn ych ych ych ych hwll i'n ffordd fath yfwrn ys li'n ffordd yma'n fad ywloch.

[17:05] Fath yn ys doryga, jell ych yw grw, sy'n cynta gyn ys trym y, sy'n yswaw ysig na fai'i gyll y gwalg yw cri. Sall yr lefstwn hiach gwyari, ag yra, nannus yun.

[17:21] Glanf mi lyhiisop y gwsbim i glanf, yna'l mi y gwsbim yn ysgyllu mi'n ysgyllu mi'n ysnydd ychgyn. Ys, fach gwyla hann, hwnna sy'n iawn y fach gwyla hann ar adrehyangoch o glanf, a sy'n fio'r lepech, sy'n fach gwyla hann a gheri i fony fach gwyla, a ha'r ychlach gyw, cohiad y ris y glanf yw ym ys aht y gwal, yw ys pechgyn, yw'r adroch, a gael'n i'i pwrt.

[17:55] Felly, a fach gwyla hann sy'n ychlach gyw, fyrw fel a brian, yw lyhiisop gyng yns ym ysgyllla.

[18:07] Sais yun, gyda'r hodoch o go, co i'i pwrt yn, agus gwna'n gael'ch gyngyfamon a gael'n i'i pwrt, yw ysgyllu, nul ynwos yw'r ychrahech, scefais yn i'isop a'ch bad, lych y ro, yn nul ychrahech, agus yn i'i pwrt, nai i pwrt marbyr i'ch gyw, yw a trodoch o gdawn i, go sy'n ffemafamon, yw'r sôn gymyg, rech yw y giannwch.

[18:41] Són ynghyng ynghyn gyda'i fi, mae'n ysmuhaf biach goch o gwynyfpech gyna gy, swn ysmuhaf unhgyn chol yun ffors y haath, a'n ankyw y gaid gyda'ch fasig, s'n maen ysasig a ddaw s'am ysmuhaf unhgyn, mae'n eha'n siola he'n ytwcal, a'n ysso, a mae'n ewa, na fechgoch ffoe faw y'r siol y fanaeth, a wehe, gyw lle fotosio'ch gocrioch y cwnghoroch yw, grepechgoch y hawn, y gys mwchwch y gyrishyn, a'g ys, n'era haws mwny'ch yw gyrdai fi, yd yw'n cremen y rhodyn sy'n, yd yw'n cremer fechgoch, mae'r rhoda halyer ish, y gys ha' cw' gyawn y ha' cymael y mach, y lysai, y fach goll a sy'n ychlaf, a, yr swn, y fi, gulan ych, ffaraf yw'n hod mi, purgy, gulan ych myll eisop, mai'rtr a wch o'n hy trydym yn tŷ, baryf, style, cred頭ch, cred Mur cystlwedig,

[19:55] Edwoi, blenggoch osrol, creamit. Marallhygrion addwellus Nosunanchia. sein mud an HOxant o wchag Gymru jed Officerraander.

[20:08] Is sust i eich saetheflig bisfaw dwech y Chygoch sy'n arbollol host어면. But their music were like musical instruments standing up high, and they simply kept on playing.

[20:20] However, music was of use in such a touristy and international direction – they both could not do both. I think that this was one from my hair.

[20:31] However, the pulp of the music is actually from someone with powder on it. Music,orama, I think it's very important to think about it.

[20:43] It's very important to think about it because Crete is a small town, it's very important, and it's important to have a place to live.

[20:55] It's important to have a place to live in, in the city, in the city of the city. I don't know what I'm going to say about this.

[21:06] I think it's important to think about it physically, physically. How do you think about it?

[21:17] I think it's important to think about it physically and physically. I think it's important to think about it because the music that goes through the mouth, is very important to think about it.

[21:35] I think that it's important to think about it physically, because this is the point, if you think about it physically, if you think about it physically, you don't know what you're talking about.

[21:50] You don't know what you're talking about. A hat tick shoe, give a lot of jaun, from Noreen Gagol. If it's too much in a way, then it's going to be a little bit too much.

[22:04] If it's too much, then it's going to be too much. If it's too much, then it's going to be too much. And if it's too much, then it's going to be too much.

[22:21] That's why I think it's important to have a hat tick. Because if you have a hat tick, it's going to be too much. So you have to make sure you have it.

[22:34] So you have to make sure you have a very fair mark of the difference between the two, because you have to be careful, and make sure you do.

[22:45] So you have to make sure you have a good mark when you put it on. So if you put it on and put it on, then it is going to be too much. So you have to make sure you put it on.

[23:00] That's why I think that there's a spectrum of ways that you can put it on, and on, and on, and on. So you can put it on and on, and put it on and on, and on, and on, and on.

[23:16] and if you go home and look this way up, theğlu sees the Chromeimbos by Travel wor and finds him you see the deviscus is in front of you by Travel wor the empirical nucleation in front of you there are things to do here,醫插age, there is dust everywhere That is, it was Tout liked to play here when the Russians came here, on the morning and at night, I had gone around And little is going on throughout the Nadja megap Napere And little has gone around.

[23:59] In my husband there is a cliff there The other Maßart has once over 12 m long Ah, Komus he下 we bren nhuk g gener iss alania reisHeya wa la peu r'i un.

[24:15] Sックo waas laar jo I cousin rga mahe final Sala harre can thatmaybe be becketh ciallari gyconi kriongender jiush jaible kalya lame A folium..

[24:32] ..a folium ancient royal folii Méral virtuosa yang am yng znaj agar你們 A faciology Mane indexi bиться Mane indexi bkry pipingКofeqrimrraha Kha cook valon and it's a trope. Maljö Rühtse had a meagre hamehanus. He was, man i pech daivi i tík siu shu, man i pech daivi i rích ychysglu siu spiritu govi grimochu grí siu shu, hafi caland ríchon, hafi gach jón goñega.

[24:51] Hafis heki, chan jí man kivul jí o komisoch un i pech gí inegi hord ar fawaf. Ach ha djí a djónoch.

[25:02] Siu me du sigus, mis i wi crach siu shun kudjoch. Buon u man al du sigus, mis i crach siu n'shun, chan jel siu ni crach siu ni nírin. Fe mi siu ni wi tík siu, man i heik shu yun siu ie, y gyori troch gyda gavul troch gyda gag y goif.

[25:20] Sma sheikus gavul kint at y hiwl, san heik i heimistugol at y hiwnt, bo na fysag it, gavul komisag it y hiwnt ahod ar fawaf, y gusd y fheik i yn y fachig.

[25:36] A fach gul, ond siw, a furgen a diogad yna, a cant un dwein ni asu, na yn y pach gan un ynghyrru, ag rha, a nw ag i spirit castrun hewys toch i'r...

[25:50] ag rha, cruhu llan, cruhu llan, ag i spirit castrun hewys toch, cruhu llan, gohw i korawd o'i yw rydw cruhu llan, pech i yna gyda nabis gan isch cruhu llan, creu ond yt.

[26:05] Nw'r ia i anu, chan ori, chan ori'n gadeunia cruhu llan a cruhu llan. Scha'n ia'l dynia, komisog yr cruhu llan, rydw i ddaw siw an y ffemur, ach y cruhu llan, safus egusyn gynnwr gael agon chon y cruhu llan, chan ori'n ior yt is a sioer, dof righ ymyl an anasht, yg ysyn ach mwach, gynghru ho'n yw akshyn y giannw.

[26:32] Ha fysig y cwtioch, yg ysor yt a'i'n cionwch, gynt yw i smynywch o si, ach dynia elw seid, dynia van a fechgoch, yg ys harynth li, y gof i, mi altyn troch gydy sonych i ydwgwr.

[26:48] Ta han ori ag i gyn siwt na chym ysyn y va, a giori an yw ag ocho, a giori y'r yw roch y ygiannwf, y rwdyf a ondron y siw, a nw ag i fspirit, karstyn, hef ysdaw ym.

[27:03] Chan ori'n gws y fyl ie, yw ysyn gynyf i smynywch o, grei han ysso a chwun i cwtiochyn, y va yr y goll yn iach ar an, s'n ach ysyn y fann y taib i, cwtiochyn y va yw ar eikyn, an yna ach gyll, y sy'ch rwhia, y r'n hlu y cwll y siw rwhia, s'n ma'n ach Alexander a siw, grea ha' gyn siwgyn, tron y nach gyll a klach gyll yn y siw, grei han ach rwdyf a gyll ychawl, y gys y rwdyf a gyll sonyr fawnt gras y va, y gys y sonyr fawnt gras y gyll y mysaf ie, ar as y gar as y gyll.

[27:43] Y gys ysyn, Raig a siw gynychedig, an y fach gykynydedig, ag y gys, hi dill dill y temptacion, ja, undeb ax, gys...

[27:58] chà ia, höll y 괜찮 jaru, y gys ysyn ru di ma'ny! a ychun yw ach swertyb pareith, y wyn fighyn siw skrif ty nmaim cuwg y cyn, gynynedig pech gynyedar.

[28:10] Y 170 y fighyn y sirwc y� quem eis그 y sefin like wo gréf y bomba,Thanks.

[28:37] I was in the cellar when I was 18. I had to draw the lines for the first time. I was in the cellar, and I was in the cellar.

[28:48] And I was in the cellar. I was in the cellar. I was in the cellar. And I was in the cellar.

[28:59] Drawing lines. I was in the cellar when I was a writer. I was in the cellar.

[29:10] There were people who didn't draw them. But these characters did too. I was in the cellar. But these characters didn't name them. But these characters did a lot about these characters.

[29:23] These people float in the cellar. These people cast Mamustolent. These people make the blood in sing in the cellar. But there were no letters. And there were amazing people in this cellar by the Three deploymenters.

[29:35] The aged and now linzem allows the young people to call new friends. And the fragment on the bride's head is dancing so beautifully.

[29:55] Please take a closer look at the photos in a wider perspective. and I had to write a book about it.

[30:06] I was very happy. I had to write a book about it. It was a very long time. I had to write a book about it. And when I was a child, I was a child.

[30:20] I was a child when I was a child, when I was a child. And I had a child. And selecting a book had 단lly been difficult for me with the responsibility of藉i.

[30:45] But if you take two chapters and talk about the book, I am than convinced that Heaven's work isadic that we can reach our King and our King.

[31:22] there is no pride in the God because of the từ étaient opere ir ril was segu Nintendo mão...

[31:50] ..

[32:02] In the ancient and beyond, captal Jó to protect us and our voices.

[32:25] When your voice and varying blood races give and lift me this warm misunderstanding. Thank you for being here.

[32:39] Your words, The precept teaches man that he is helpless.

[32:50] The precept teaches man that he is helpless.

[33:13] The promise tells him that there is help, the prayer secures the help. The precept promises prayer.

[33:26] The precept promises prayer.

[33:46] The precept promises prayer.

[34:05] The precept promises prayer.

[34:29] The precept promises prayer.

[34:53] The precept promises prayer.

[35:20] The precept promises prayer.

[35:49] The precept promises prayer.

[36:03] The precept promises prayer.

[36:22] The precept promises prayer.

[36:43] The precept promises prayer.

[37:12] The precept promises prayer.

[37:41] The precept promises prayer.