Rev Callum Macleod: Salm 106 (Gaelic)

Communion September 2017 - Part 1

Sermon Image
Preacher

Guest Preacher

Date
Sept. 21, 2017
Time
19:30

Transcription

Disclaimer: this is an automatically generated machine transcription - there may be small errors or mistranscriptions. Please refer to the original audio if you are in any doubt.

[0:00] G held doings. Trust him, he will walk through 갓uke all your ways and theょ at verse four, or wife general oflings, women and children, men and women, and towards their然 e이옳.

[0:38] Hereby in honor as you see the preservation loans These are ways to educate the high rate Leave I did.

[1:20] this. Had gavrosnuch lich, haig asurug, agus murshun haa kamal y greym yr y lwog.

[2:27] Agus, yn ochas yn ysmyg nhw chy'r kamal kain yr bas yn hiwn y agus asun, asyn oedd y mach, agus gennw'r gardach os dyrswn, gan mynd yn ieithio, y kamal greym yr y lwog feyn.

[2:40] Agus, ddannu fi rhawn sy'n fawr i'n halam, nys ger yn asyn, a nesgri, mwy'n chimigol yn halam, twg alfar, kumr, ger e'r tyrwch asyn halam siw.

[2:51] Sye'r tyrwch a hawn haa a brodanna yn holl sy'n halam, yr sgar ni'n harigol ar y jy. Farran, bydd y tyrwch eich sloeg yn hiwn y, haath hewn yn yng ngol ystiech hon, agus ha'n hiwn yn y gol ystiech hon, agus ha'n ha'n chimigol o'r y gol ystiech hon, mae'n heithdu.

[3:09] Ys hwn sy'n sy'n mae'n heithdu sy'n siw ar y tarnig halion siw. Channu fan'gymul, y hewn agus y hiwn hon, agus ha'w hewn yn y sloeg yn hiwn hon, agus ha'w hewn yn y sna'n chimigol o'r ystiech hon, sachwp o ganallu yn y gob o'ch ychwaneg, a sy'n nai ond sy'n fyl yn hiwn y rwg.

[3:27] A sy'n hiad a gym, ha'n mynd sôn ganor sydd fan'yer, gan mae'r ffys roi'ch hon ymrae'n ymhurych. Cor y han halam y dar myw mwhochol.

[3:39] Ha'n myw mwhochol yn hollwch, y r'n chors yd jie hon yn hi'r chonchiol. Ha'n torso yn halam y mynd ysyn y bryr yn sy'n mollwf yn chiwrny, y gwybod chyst yn chiwrny, o'r haimach o'r gybrach, mar i y rogur.

[3:58] Ha'n giori yr ynddwlog, y fwy mollwf yn chiwrny, ysgha yn chors yd jie y ha'n. Y gysangradan i'n sloeg o'r ychynch ymrwych y cohiad yr ysyn ysyn y ysio, ha'i maith y gysangradan i'r mar i ymwroch.

[4:17] Ysghe'i maith y hon. Ysghe sy'n ry'n grach, a chwylwch ala haru ddianu maith, y gysangradan i'r ddianu, y chyn trynoddau ar och y gheinn.

[4:28] Ysghe'n arha'r chyn lefais, hafais mae'r gymeig goal ysgech, chwylwch ala'r maith y grach, sann y mae'r hoch yr, sann y mae'r hwag antoch, chwylwch ala'r ymrae'n ychonchial.

[4:44] N y rha'r gio na i ymach, mae negoeg ych'a hyn, the mwysh a'n llor exodus, a wysun tríw ca' bda gio ca' r'ysunigid, n y rha'r gio na i ymach, hafais y rygol ysgech na chonchial, s'a sy'n ry'r gol ysgech, y chwylwdaw y un ymtoch, ond sy'n mellag yw prochwch na ghaf rylwog.

[5:06] Ha' gio r'io, if y cainwch yw, gymel gio na gio cochial, ha' gobr chun anyech drí, y gus a gianus sy'n le faius ycholwdawf.

[5:18] Y gus koner isun, ha' toch al fanghor, gymel ychohir y marhti'n gubrach. Si sy'n yngra cochial a hege, yngra aglis sy'n mellag angrawch yw, trochir ffannu n'hyalwch nhyalwch sy'n, si'n trochir a hawn y'r nachyl brisig y chun, y gus y'r nachyl crioch y chun.

[5:41] Y gil sy'n och gaiw sy'n, y chhaibnaus graag na ghaifru, chanyala yw ursymi, stat, chanyala yw ursymi, ysgwr hangna y dod yr ryrd, gunyo achor i chun.

[5:57] Y gus si'n faggul sy'n a sumwch sy'was, yn ymmyn aga haru gianu y rynu y cochial siw, siw y diw hawn, hangno achor i dgymaith, y gus hangno achor i dgyn agra coi y ganyl gan hwf.

[6:12] Y gus yna sy'n a chyn dolmach ych tochir, yn chyrwf asio, sy'n ymhyn yw hors y diw, gan mael sy'n iawn gan yw yr ych. Sy'n ymhyn yw hors y diw, han alwan i ar agun, y gus haith sy'n iawn caen ochy y rysun.

[6:27] Y gus ysgag ym mwy'r sy'n fyr, haith sy'n anhyshor yn och. Y gyr y ga. Can y lwyr sy'n mi ylawn, mae'n y bigh siw, haf i'ch sgial y ryn agun.

[6:41] Mae'n y bigh siw, saed y fawas sy'n iawn tu chymur falaf, ac yr sgag siw, gan mael ychyn yw anhych ychwri ychw, na gan i'f cochial. Hael ond y siw, sy'n mael hi'n ond y siw, a sloeg yn hiwn yn i chaiad yr sgag, gan mael at fysroch, yr gyr eisiaw, a'ch yn ychor sy'n gio yn anhael anhych ychaw.

[7:08] A chmol ar eich yw, a'ch ys mach yn ychyn yw, mae'n haf fysroch, yr yn ychor sy'n gio, a'n y gio ch'o heil.

[7:18] Haf fysroch, cyddiog, yr yn ychor sy'n sloeg, a'n y sloeg y choyel. A'ch ys ond y'r sgash yn ha' tur ychyn agri, a'ch ys ond y sgash yn ha' togal ychyn chi o, mae'n gweith y mach ys un iechyn.

[7:37] Kó ys o'r i. Mwldyn iawn ys o'r i'n siw hianu, chan o'r i'n gweith i'n gianu, mwldyn iawn ys o'r i'n gianu, dech a'r do'i gianu, mwldyn iawn ys o'r i'n agri, sy'n mwldyn iawn ys o'r i'n anam yn chi o'n ychyn heil.

[7:55] Sy'n ychyn ychyn yw, ys o'r i'n gweith ychyn, mae'n gweith ys o'r i'n gianu, a'n sylwyr agau heil, chan y fan yw'r e'i cwmys un, a'ch o fath yw ys o'r ha' chi'n, ffawr i'n rhen yn adr y sy'n ffarnwyr yng ngas yng ngianu, ys fys e gio, gyda y sy'n ys cor, ys swog yn chi o'r i'n gianu.

[8:18] Kó os o'r i'n gnef o'r yn tre'n yn chi o'r i'n gianu, chy'r yngheil. Kó os o'r i'n adioch, y'r gras, troch i'r ys swag yn chi o'r i'n gianu.

[8:37] Nais y sy'n ychyn, a dwy o'r ag y tein y fyrdi, mae'n e'n fighmarcau'n yr bath yn chi o'r i'n gianu, ha'w gof i'n gianu'r adioch yw y r'n anamech, y gus adioch yw ym fwadgeg, y gus adioch yw'r gymun sy'n gwychd, y gus ha'w gamur du teins, ha'w gamur gystech, ha'w gamur gymogeg, y gus ha'w gra ar y tein, y gos neig i'n maraw'n halam dar, ko soryn, sy'n i'n gianu.

[9:05] Cynus y soryn yw sy'n i'n gianu. Rys i'ch hulwca laffyr, mae'n myen hi'n, mae'ch gwenion hulwca laffyr, mae'n myen yn hiwrna hana'n a wani ar ag ym.

[9:18] Y gus, ko soryn, ych lw, a'i ysioch, a'i ysioch, y gus, byd gennu ymraig, lem y fael, lem y fylwn, lem y chórag, lem y chol, yna ni'ch o ddwlic o g'un anu, ysgá'n noion sy'n myl, mwfe ar gwynd y gyrfalaf ar y gion, y gus, yn y gianaf ni, yr ymlach o myll, sy'n hi ar rhawn, fech g'i choyn i le'r narig yf, rha'n sy'n goholch, rha'n sy'n gyhaig i.

[10:04] A myll, yr gymla'r cwlu ych yr ysyn hiwrnw, sa'n myll yr gymla'r suna bentyn i'r sloeg yn hiwrnw, ych ysgá'n a dwysoch, sa'n trawm, s'ch anwru'n g'a gianw, ni'ch yn y fionig ych a fyrw gianw.

[10:26] Ach, ko'l ar y gion, ha'wn i'i g'a harig, sa'wn i'n iawn yr y fylamionoch, y gus, she'n i yr y fylamionoch, she'ch gymla'ch ac holoch y lech ysoch dy gen i, sy'n rhew y gianw, ysbianicht i adsy'n y choyad ysbrechon ys, ac ys'n i'i cashdus a'wn sgachawm.

[10:53] Ni'n g'araf ni'n na'ch la'ch i'n ry'i gianw, ch'an i'r la'i gyr y choyad y brechon is, ch'an i'r la'i gyr gen y cashdus, a we'ch o yr y golch o'r gianw, ach i'n gianion sy'n a yr y harig, sa'r y gosnych, gofuri gavirg ma'r gymlu i'ch y faramad och, yr y lech y o'r gianw, a glos yd y ma'di ry' gianw ma'r y ma'inwch, a biorna'n gofum y ry' gianw, ach i'n ma'l da'i f cashdry sy'n hi o'r ne, ach i'n ma'l da'i f cashd ry'i slo'y'n hi o'r ne, ach i'n ma'l da'i f cashdry'n i'ch hoi ysnych an sy'n hyll, a gavirg ry'i faramad, smar gymlu i'ch y gra biorna'n lem, gymlu i'n koloch ry'i y lech yd, sy'n sioch slo'y'n chon'ia, sa'n ma'sh y o'r bochor gai fi, sa'n ma'sh yt a mys y ach, befiwn lem, evi ma'r bochor o fi, ach i'n ma'r aru slo'y'n hi o'r ne, an yt tri'n i'n sy'n fyr, ach i'n faw i'n ond o'l sy'n sga, jylych gydoch d'olani ar, ach i'n le yma'n ma'sh y'n sga, yn chon y gan a dyfau, ach i'n sga, ach i'n dda'i haru cymor, ym myon o'ch cymor, ach i'n ni'n ach alu, sss, na mwro gyda fi ar yn ochr, ach a glos yd fash gy'r criost, sa'n ma'n gymyg an y nach wasch criost, far ym yl dyfion, ach i'n far ym yl techri, na ffain ddol a'i dżyn, s'an ma'sh ond, bochew lech dyfi, ach i'n yl cald na techri, ach i'n ddod ffoton i'r si'n, ach i'n ganyannu, ach dyfiectur an, ach i'n fysagad, gan ma'n luch o fath o'i, ach i'n fysagad, gan ma'n luch o fath o'i, yr sga, dofé a hein, s'r sga ma'n ach aw hein, gyar, ym fys roch, gan yll gy'n goyn al y gych a'i noch, ach haus yri gych a'i noch, saun i'n si'n gych a'i noch, si'n dy'r sosh, nych, yr ym r'n ma'r gych o'r i ganwch, si'n dy'r sosh nych, by theon lmse, yfi, ym fys roch.

[13:46] As i'n narach, ach i'n, hein si'n ych as i'n huru'ch, gyma'l fath o'ch gan, ach i'n s'ha fath o'ch, y'n ger i fath ar gwnaith, s'n ach ar ynghy o'r, ma'n gyma'i gan ynoch, dechor a dill ynghy anu, ach dill y glw ych sroes, dys'n hynny, ach is, a dath ni'n soryd ych ym an ym rai'n ynoch, ach i'n si'n, h'n arach o'n mose, ach is y'n noch, ach i'n ynoch, yll e'n, sdewan i ar, ach is, hau gyori, ma'n si'n ych ym chai'n och ych yr, hau gyori gan oran narach ych, s'gyn oran narach ych, ma'n ach bi'n ych yll an, ach ych hein yf an, kain i, orn, ach is, bevor y meid, gyre plur al ha'i g'in ysig ar i, orn, orn, ach, ach is, bevor ych y'n ych ym chai'n och yr, hau gyori gan oran narach ych, sdewan i ar, ach is, bevor ych yll an, ach is, bevor ych yll an, ach is, bevor ych yll an, ach is, ar-ams y gyzor ych ym.

[15:24] Ych is, n'har a'r gyrsú as y núr n'y shun, ha tar'i gy'r narach, go ly smun ych ych yr yn ych yy o'r n'a, an nech s'y mi, ma'n gymi'ch ar an nach gynyll an, an nach gynyll an, ych is gyori ma'n gymi'ch tar'i gynyll an, ych is yngych yn ych ym chai'n ych yll an, ach is y hein, a yu zi, an nach gy, an nach gy, as y fel y hein.

[15:52] Ych is, n'har a'r gyur ych kai'n ych ych, ych kai'n ych ych gynyll an. Fyth ych ym hein an ych hein, yf ym rai'n ych dach yn, yf yd ych n'y fi'n kai'n ych ych yn, n'y ach s'y mor ych yn, ych ys doch gy'n ma'n sy'n, yf ar an gymych horyn ych o'l agy'n sy'n, narod ych yn ych yn ych an ych an, ych gynyll, ych yn ych kai'n ych yn, ych yn ych yn ych gynyll moch ych, ach a gynyll moch ych an ym rai'n ych kai'n ych ych an gyur ych yn, xayn ych ar klonusur ych an yl yw'r exodus, as yn ar y cab gyur chol an y'r an, xayn ych ar ych holl ych an, ych ys han ych ag yf e gyf e an syrych.

[16:36] Ych ys nar anwwn ych yn o ddl-suwas, a sywwn ych an a ddl-suwas y, gyur y'r an ych yn ych yn ych, yf e tar ych ar ych ag yus y, ych ys yf ych an ych yn, yf e gyll gof e ych gynyll moch ych gah ywf.

[16:50] Ych ys haf ysag a tey noch, as yn ar ych ys yn fylw, yn a te gain ych yn ych yn ych yn ych yn ych yn, yn ar aw glw ych ymachrys, nach yl kalu dolog yn yw ahar ych yn, ach gynyll ych ych ysyn.

[17:02] Sgat yf e ych yw, guwrn e, man gymych, man ych yny ych ysyn le gynyll moch ych, gan yl kalu dolog ych ahar ych yn, gyf yag yt ach tur ych, sgaf yag yt ach cri fal ych, ach, ner ych gynyll ysyn, ha ddola yny gynyll moch ych.

[17:22] Ych ys, an gynyll moch ych an, halam yt ar y gwrn ych yny ych gynyll moch ysor ych awn, an gynyll moch ych yr ymlaak ych yr feim, sme ha gwrn ych yn ych hon hein, ha gwrn ych an ymlaein ych ych cwchwm yn hegy yslo gynyll yny.

[17:38] Caen ych oromsa yny, le syny eyn ych awn nwch gych gad dolog yny. Y fighyn, gad a yawdran y an yngreed, halam yt ar, ha cwchwm yn an gynyll moch ych yn ych yn ych awn, ha fyssoch yr gymynyll yn ych yny, sce me la mysg yslo gynyll yny, ych ys ha mysg ymlaen yny, dolog hein le graag, slay jeegyn, slay trog yr yny, yngen ymlaein yslo gynyll yny, ych ys ar y graag, nw ych ygych, yann yawdran yny, gof y fawd ych ygych gynyll yf, nw fag ymysg ymlaein yslo, nw gych ynyll yny, nw hef a yun nwch, s'nwch hef a falw, nw hef a kerfemeir gynyll yny, nw hef a kerfemeir gynyll yny, yngy yny, nw hef ygych yny, yann yawdran yny, yngy yny, yngy yny, a rams ynggych, wrowitz, nngag sül yngyro ynyd, yngyro rwsynynyny, dorkad brule sych krî, reyn naive sy' Tygych yny, ach, kain ygyws yngy si rams yngy, yngych yngy r갉 yngy 맛있 gynyll y— a yngy lann yny weirdy le, ni'i e gyw yg n yadri je nhw Kyul, ach, si siwn ym yna rails y goulbroch ych, kain yngy a rams yngy lrich y graag, fragmenten gyll yndy l Besides Meir yngy.

[19:14] Mas ke fatal gate. E já cadavut él ré-fóit l I'm not going to be able to do anything.

[20:11] I'm not going to be able to do anything. And the Colerish, I'm not going to be able to do anything.

[20:27] I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything.

[20:42] And I'm going to be able to say, help me when you save them. And I'm not going to be able to do anything.

[20:53] We're looking to get things done we were looking for a way to highlight those thoughts. And now, using the voice of Zero and Couldway through the window in front of the door I'm going to be able to move those accounts into the open.

[21:14] I need someone to look at these thoughts. We're looking to get things done. straight shine. serie alig into it.

[21:30] It comes to visit. There is the ev cuenta Talkie ad kr novo Да svgood Cajunisa, tunasaache caveße he You can only hear a hooreable glock...

[22:16] ...a guñigue,...and you can't hear theatoon,... according to you,...the Regent.

[22:29] The Originally you were not there,...in Gwinniga,...as foundation was an extension of the Don. Or even the Creamann Road,...as being a foundation for a land, I тут maIM riví a Hádi and I'm sorry.

[23:34] Spending today. Incomplete.

[23:52] b and l'hagia bring it home to me come to my house and go to my heart and give me the salvation which you have prepared and are alone able to bestow.

[24:58] I will give you the salvation which you have prepared and I will give you the salvation which you have prepared and are alone able to bestow.

[25:20] You have prepared the salvation in what you have committed in the church.

[25:38] And it's in the river in Farochn. It's not just Farochn, but also Christ.

[25:52] Farochn is the name of the people of the country. Farochn is the name of the people of the country. It's a small town in Farochn.

[26:04] And it's still the same in the city of Farayut. It's not just the city of the people, it's not just the people of the country. It's not just the people of the country.

[26:15] And in the future, it's still the same in the city of Farochn. It's the same in the city of Farochn.

[26:26] It's the same. It's another Christian leader. It's the equivalent of all propag people basically the equivalent of all phoenixes in the frontline.

[26:42] Let's say they wereievers. But now, finally, I've changed too, if that's true, then I've changed too.

[26:53] B Decis If they were on the Early News a 👀 👀 👀 The.

[28:46] Your he continued in Búng друзья-emoins and Bridge to wort given a mansion.

[29:30] Had all tronichron gezi, saddol rashig-y-n-s-ing husbara, chur crias dey-y-n-s-ing in huwll, agus incri ymach asyn dey-er i g'n rag, leisyn dey chur ashtchach gan an huwll e.

[29:44] Agiori, faroch g'in i vekin a criahen, haddol rashig-y-n-s-ing, faroch g'in an incri ye, n'er a graag i g'jio in huwll, agus o'y-y-ur an graag, agus smach asyn faroch g'in y-an incri ye, agus it'syn ne brian-tsyn i chrech-g-e.

[30:08] Agiori, g'i mi faroch g'in i g'hain, sann ymransyn a taach, sann ymransyn a crias-de, sann ymransyn a gras, agus sann ymransyn a glor, an y-en is srech-g, dey-aw hen o warag noch, caach ymul y-gi-ori i-hain, a-dey-en a-ach-i-in i-mul y-gi-ori an-gi-ori o-n-t-a-chard, dey-aw ma, na norag a-syn i g-on-i chran-g-e-si, s-g-na-wyr-gi-si, er-ing-hus-bar-e, fyr-ol-loch-der sann y-r-pe-gi-et, g-na-wyr-gi-si, er-ing-hus-bar-syn, me-n o-r-ti, en-gi-on-i-hain, d-u-s-g-o-ch-la-if, an-n-n-og-i-m-o-f-y-o-ch-e-de, na-ch-be-wa, e-ing-gon-i chran-g-e-si, s-na-ch-be-wa i-fi-kin, g-ra-g-n-n-s-m-o-n-a-s-jo ch-ar-w-a-g-n-e-x-m-i g-e-g-e-an-n-m-s-y-os-ar-s-on-a-ch-a-r-d-n, na-ch-be-g-s-y-n ma, na-ch-na-on-i-vee-g-n-f-a-r-i-kin, na-ch-na-on-i-vee-g-n-a-ch-n-i-n-ar-n-l-us-g-o-s-o-s, g-ra-g-o-ch-y-f, s-g-a-k-n-g-r-a-i-e-s-y, sh-y-n-o-s-o-s, y-n-s-y-d-a-r-t-a-r-n-y-f, h-a-k-a-t-a-g-r-a-w-h-o-g-n-n-gr-i-ist-a, s-a-g-a-v-r-u-t-o-n-n-gr-i-ist-a, y-n-s-y-n-h-o-b-r-g-r-a-i-i, s-y-n-o-l-l-s-l-w-h-e t'uh-ng-h-o-n-g-i-r-i, s-a-m-l-l-ch-o-l-w t'uh-n-g-ete- bi-fah-h-os-g, s'n-f-an-e-na-t-sk 것-y-wo-h-i-o-t-h-o-gik, s-f-an-e-ma-in-i-ya-t-k-ch-iy-o-ri-m-ma-ea-r-i-Plus-t-a-t-k-n-r-o-ch-y-f,

[32:10] FAN YS200, n-c-bi-al-lege-v-y-n, Son increasing. Ginger워 titanium here kommen technology I'm a small book, a man, and I want to be a psychiatrist.

[32:51] And it's in the end of the story, I'm a young man, and I'm a young man. I'm not a young man, but I'm a young man, and I'm a young man, and I'm a young man.

[33:09] So why simply write then? A lovely competition. But of course you have to go as far as you can go.

[33:21] I've got no idea what we're talking about. Not what it's all about, but unless you're angry and want toheitsmove what it is in you think.

[33:32] Then in a word, a clever competition. Dieus du tcitoch gale? Nui��z Classicin a petyugra? Ha,办al Making my performances Hagi ster hu difficulties Aspress kas ulehr De epaeitet poopes Na Ikiwh integrating Guñهaan yng组 And I, I'm feeling bai rann se but the being a orb of genere.

[34:20] Hubby not ever I used to plan ten times each ready to go now.

[35:41] You know, I quelque ignORl ordered an army about four hundred thousandoe you're going to get all集uI there I cute e而 putting this makke ni sh'h'n'i'y mo'hta nam'r son sh'n'i'y, h'h'h'h'h'h'n'y'y g'h'h'y r'son g'me'y gach cri on a shornad'i'n i'y sh'n ye'se kr'sh'o.

[36:19] g'me'y g'da g'an ochh'h'h'h', d'on la'a w'f'y or'e', g'o'f'y g'an harik i'y g'us g'an chan jo ch'h'h', s'g'o'f'y g'an uroch i'y g'us g'o'f'y g'an hochal, We need to be aware of the great achievement and values lie with you.

[36:34] I wish you the best of luck. I wish you a good war. I mean...